Anna brinner för kundnöjdheten

Anna Elfving är ursprungligen från Tranås men flyttade till Umeå för forskarstudier i kemi. Hon började på Instrumentteknik 2017 och arbetar idag som säljare och produktansvarig, främst inom laboratorieutrustning. Arbetet innebär att hon har en bred kundbas med allt från småföretag, stora industrier, sjukhus och universitet, inom en mängd olika branscher. 

Genom sin erfarenhet från arbete på olika avdelningar inom företaget har Anna utvecklat en omfattande kompetens om både produktportföljen och kundernas behov. Hon förklarar att Instrumenttekniks breda produktsortiment och deras oberoende av specifika fabrikat, gör att de kan erbjuda lösningar som verkligen möter kunderna behov, snarare än att begränsa dem till vissa produkter. 

“Det känns jättebra att kunna möta kundernas faktiska behov.”

Anna påpekar att kunderna inte alltid vet vad de behöver utan kontaktar henne med ett specifikt behov och frågar efter möjliga lösningar. På så sätt blir problemlösning en stor del av hennes arbete. Många gånger har hon också kunskap om nya lösningar som har kommit ut på marknaden som kunderna inte känner till och då menar hon att det känns extra bra att 

kunna informera om alternativen. För Anna är det viktigt att alltid göra sitt yttersta för att det ska bli så bra som möjligt för kunden.

“Jag brinner lite extra för kundnöjdheten.”

Anna beskriver arbetsmiljön på Instrumentteknik som både gemytlig och familjär, där medarbetarna känns som en stor familj som samarbetar för att hitta de bästa lösningarna för kunden. Hon uppskattar variationen i sitt arbete där hon är involverad i allt från den första kundkontakten till att produkterna skickas iväg. Detta bidrar till hennes breda kompetens och gör att hon känner sig värdefull som medarbetare.

Kontakta Anna för rådgivning

Anna Elfving
Försäljning
090-786 18 22
anna.elfving@it-teknik.se