Instrumentteknik i mål med ISO-certifiering

ISO-certifieringarna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö ger Instrumentteknik både en större konkurrenskraft och skapar en mer attraktiv arbetsplats. 

Under de senaste cirka nio månaderna har Instrumentteknik målmedvetet och systematiskt arbetat med ISO-certifieringarna kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001) och nu är de äntligen i mål. ISO-certifieringarna är en förutsättning för det växande företaget, dels för att det ger en ökad konkurrenskraft i upphandlingar med större företag och universitet men också för att det skapar en attraktiv arbetsplats där tydliga rutiner gällande arbetsmiljö lockar fler kompetenta medarbetare. 

Redan samma vecka som ISO-certifieringarna blev klara säger VD Thomas Westerlund att arbetet har gett resultat i form av nya uppdrag. Han menar att kunderna nu får ett kvitto på att Instrumentteknik har tydliga rutiner avseende kvalitets- och miljöarbete och att de lever upp till sina mål. 

“Med ISO-certifieringarna har vi fått en större konkurrenskraft och en mer attraktiv arbetsplats.”
Thomas Westerlund, VD

I ett modernt företag är arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö en integrerad del av verksamheten och därför har medarbetarna varit delaktiga i alla delar av certifieringsarbetet, förklarar Thomas. Han menar att det är viktigt att medarbetarna är involverade i arbetet med att höja kvaliteten på produkter och tjänster, att ta fram åtgärder för besparingar inom energi, resurser och avfall samt för att främja ett sunt klimat på arbetsplatsen.

ISO-certifieringarna blev klara i maj 2024 och innebär att Instrumentteknik nu arbetar systematiskt med utveckling och förbättring inom såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö.

Klicka här om du vill veta mer om Instrumentteknik och vårt hållbarhetsarbete.