Vågsystem

Automatisera era transaktioner med terminaler som hanterar vägningsprocessen och omgivande komponenter som vågar, larm, övervakningskameror, hjullastarvågar mm. Hantera trafikflödet på obemannade terminaler med trafikljus, bommar, grindar etc.

Online Scale™

Online Scale är ett driftsäkert system som erbjuder många olika funktioner såsom flexibel prishantering, trafikljus och bommar, bildregistrering, koppling till externa system. Programmet är anpassat efter en nordiska marknaden och dess gällande lagar.

Modul-uppbyggt system

Online Scale är modul-uppbyggt och moduler kan anpassas eller tas fram för att passa just er verksamhet.

Driftsäkert vågsystem

Beprövat vågsystem med hög tillgänglighet igenom Microsoft SQL server. Mycket flexibel TCP/IP‐ uppbyggnad och SQL‐baserad databas ger många möjligheter för användning i större organisationer.

Smarta rapportfunktioner

Men rapportfunktion i Online Scale finns en mängd olika möjlighet att få ut rapporter efter önskemål – urvalet är väldigt flexibelt.

Hanterar trafikljus och bommar

Vi anser att det är viktigt att chauffören enkelt kan använda terminalen. Så därför utrustas våra terminaler med 15 tums skärm.

Flexibel prishantering

Online Scale ger möjlighet till avancerad prissättning av artiklar, varor, material mm. Rabatter, avtalspriser, avgifter m.m. kan läggas in på kunder artiklar eller projekt. Diverse faktureringsunderlag kan skrivas ut och utformas enligt kundens önskemål.

Mjukvaran uppdateras kontinuerligt

Mjukvaran uppdateras kontinuerligt för att alltid vara kompatibelt med nya releaser av operativsystem från Microsoft samt även vara gällande mot nya lagar i Sverige ‐ det enda program ni behöver för lång tid.

Integration mot affärssystem/externa system

Moduler för kopplingar mot ekonomisystem finns också tillgängliga och kan anpassas efter era behov. T.ex. Hogia, Agresso, EDP Future

Kompatibel med flera olika förarterminaler

Online Scale är kompatiblet med flera olika terminaler som finns på marknaden. Mjukvaran har stor flexibilitet och hanterar obemannade vägningar via terminal, trafikljus, bommar m.m