Online Scale modul

CE-märkning

Online Scale™

 • Dokumenterar kvaliteten på fraktionerna
 • Knyter/kopplar CE-märkning och prestandadeklaration till artikelnummer
 • Lagrar dokumenten elektroniskt
 • Ger full översikt av certifikaten
 • Kombinerat med WebRapport så får kunden full kontroll

Omsättning av kross och grus är lagligt underlag enligt det offentliga regelverket som kräver certifiering och/eller deklaration av produkterna i enlighet med aktuella standarder.

Hur löser vi detta?
Online Scale har utvecklat en egen modul för hantering av CE-märkning och prestandadeklarationer som inte bara effektiviserar det vardagliga arbetet utan även ger full översikt till någon tid.

Alla nödvändiga dokument knyts/kopplas elektroniskt till transaktioner på artikelnivå för att verifiera kvaliteten på materialet(fraktionerna). Dokumenten kan skicka via e-post eller skrivas ut vid behov. Alternativ kan kunden hantera dokumenten själv med hjälp av WebRapport-modulen.

Fördelar:

 • Knyter CE-märkning elektroniskt till artikelnummer
 • Knyter alla nödvändiga dokument till transaktionen
 • Ger full översikt över alla certifikat
 • Automatisk spårning av dokument på ett givet datum (tidpunkt)
 • Myndighetskrav blir uppfyllda
 • Sök från/till datum på artikelnivå för att se korrekt certifiering
 • Dokumenten lagras elektroniskt och kan skickas via e-post eller skrivas ut
 • Om kunden använder WebRapport blir det 100% självbetjänade
Avvikelsemodul gränssnitt

Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?
Testa Vågguiden eller kontakta oss på,
090-7861800 | info@it-teknik.se

Obemannade förarterminaler

Automatisera era transaktioner med terminaler som hanterar vägningsprocessen och omgivande komponenter som vågar, larm, övervakningskameror, hjullastarvågar mm. Hantera trafikflödet på obemannade terminaler med trafikljus, bommar, grindar etc.

Moduler
Liknande produkter
Se även

Vi erbjuder även helhetslösningar för företag inom industri, transport & logistik, laboratoriet & forskning och detaljhandel!

Kontakta oss gärna för mer information

090-7861800 | info@it-teknik.se