Vågar med spårbarhetssystem

Vi erbjuder vågar med inbyggt spårbarhetssystem från Stevens. Produkterna lämpar sig för industrier som blandar komponenter och kräver spårbarhet i alla led. Produkterna används exempelvis inom livsmedels- och läkemedelsindustrin men även vid packning av färskvaror, inom plastindustrin samt inom kemisk industri.

Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?
Testa Vågguiden eller kontakta oss på,
090-7861800 | info@it-teknik.se

Våra produkter

Spårbarhetssystem

Vågarna är godkända enlig BRC vilket är en livsmedelsstandard som omfattar spårbarhet i hela processer. Stevens produkter har utformats för att fungera både som enskild enhet och som ett komplett system för spårbarhet. Våg med spårbarhetssystem Stevens Vantage II finns som stand alone system, men kan även kopplas samman till ett nätverk.

Mer info

Produktfördelar:

  • Pekskärm
  • Enkel integrering med befintliga affärs- och produktionssystem
  • Sammanställning över spårbarheten
  • Rapporter över åtgång av ingredienser
  • Minskad ingrediensanvändning
  • Lagerkontroll i realtid
  • Möjlighet att koppla vågen till en etikettskrivare
  • Support via telefon

Genom ett nära samarbete med Stevens Group kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar för spårbarhet.

Spara pengar med inbyggt spårbarhetssystem

Med vågarna från Stevens får ni kontroll över mängden råvara som används och ger en jämnare produkt, samt över tid sparar mycket pengar. Vågen ger dig möjlighet att få ut rapporter över olika ingrediensers åtgång och att du har koll på lagret. Ni kan dessutom spåra varje del vid en eventuell kontaminering. All kommunikation mellan vägningsstationer sker via nätverk och det gör att rapporter enkelt kan plockas upp var som helst du har Stevens installerat. Vågar med inbyggt spårbarhetssystem kan kopplas mot befintliga affärs- och lagersystem.

Vantage II

Vantage II används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin, antingen som singelvåg eller i olika processer. Mjukvaran i vågen är avancerad där spårbarhet utgör en viktig funktion. Vågarna kan integreras mot alla typer av affärssystem.

Mer info

Vantage II passar dig som har ett behov av spårbarhet i dina produktionsprocesser, exempelvis vid livsmedelsproduktion. Vågen talar om för dig vad och hur mycket av varje ingrediens du behöver för att producera en viss produkt. Detta gör att du i efterhand kan spåra varje ingrediens i den färdiga produkten.

Vantage II

Vantage Portion Control

Vantage Assembly Line Portion Control System är ett nytt system för vägning där varje delmoment i produktionsprocessen vägs. En indikator visar om den aktuella vikten är inom angiven ram och rapporterar eventuella avvikelser. Vägningssystemet känner av om vikten är rätt genom ett auto-noll system. Det är först när vågen visar noll som produkten kan fortsätta i produktionslinjen. Detta sköts automatiskt och går inte att påverka manuellt.

Mer info

Då systemet kontrollerar vikten i flera led under processens gång minskar risken att avvikelser/diff behöver korrigeras i sista ledet där det dyra livsmedlet oftast tillkommer. Systemet förhindrar kostsamt spill av ingredienser i produktionslinjen och säkerställer att produkten portioneras korrekt inom bestämd vikttolerans.

Vantage Assembly Line Portion Control System behöver kopplas till en Vantage-terminal för att kunna läsa av receptet och för att kunna spåra processer i produktionen. Det finns möjlighet att koppla dessa system antingen via kabel eller genom trådlöst nätverk.

Systemet används ofta inom livsmedelsindustrin, exempelvis vid produktion av färdigrätter.

Vantage Portion Control

Vantage RFS

Vantage RFS säkerställer att ingredienser mäts och spåras noggrant och exakt. Med hjälp av detta system är det möjligt att spåra var ett eventuellt fel har uppstått med mer exakthet då spårningsprocessen sker automatiskt istället för manuellt. Systemet är till stor hjälp när avvikelser sker och bidrar till mindre spill, men det är också en bra tillgång ur kvalitetssynpunkt.

Mer info

Vantage RFS säkerställer att varje ingrediens som vägs håller inställd toleransnivå. Skärmen ovanför vågen visar när rätt mängd, utifrån inlagt recept, uppnås. Systemet scannar och validerar partinummer, vilket möjliggör inventering i realtid och eliminerar kostsamt pappersarbete till följd av manuellt spårbarhetsarbete.

Det finns hundratals konfigurationsmöjligheter i standardsystemet vilket gör det möjligt för varje arbetsstation att hantera flertalet applikationer, så som batch-, kampanj- och kombinationsvägning. Vantage RFS är bland annat anpassat till följande kvalitetsstandarder: BRC, FDA och FSMA.

Vantage RFS
Se även

Öka effektiviteten och lönsamheten!

Vi har helhetslösningar inom vägningsteknik, logistik & märkning, laboratoriet mm. Få full kontroll över vägningsförfaranden, dosering och märkning av produkter, logistiken, öka effektiviteten i arbetsprocesser och få större lönsamhet.

090-7861800 | info@it-teknik.se