Elkvalitetsinstrument

Vi har ett omfattande utbud av elkvalitetstestverktyg, från Fluke, för felsökning, förebyggande underhåll och långsiktig registrering och analys i industrin och kraftnät.

Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?
Kontakta oss gärna så hjälper vi er!
090-7861800 | info@it-teknik.se

Våra produkter
Fluke 43B

Fluke 43B

– Elkvalitetsanalysator

Kraftfulla lösningar för dagens behov. Kretsbrytare som utlöses, transformatorer som överhettas, motorer som bränns ut, maskiner som inte fungerar ordentligt. Oavsett problemet kan du…

Mer info

…snabbt och enkelt hitta felet med Fluke 43B Elkvalitetsanalysator.
Som strömkvalitetsanalysator är den optimerad för industriella mätningar på 50 Hz grundfrekvens. Då dess frekvensomfånget sträcker sig från 10 till 400 Hz, är den även idealisk för luftfart, sjöfart och järnväg.
Förutom det unika utökade frekvensomfånget är Fluke 43B det enda instrumentet som kombinerar en elkvalitetsanalysators funktioner med ett 20 MHz oscilloskop, en multimeter och registrerare i ett enda verktyg.

Fluke 435

Fluke 435

– Elkvalitets- och energianalysatorer

Avancerade elkvalitetsfunktioner, oöverträffade energianalysfunktioner. Se elkvalitets- och energianalysatorn i Flukes 435-serien II som din försäkringspolicy. Oavsett vad som går fel…

Mer info

… i din anläggning är du alltid beredd med 435 II. Den här modellen är utrustad med avancerade elkvalitetsfunktioner och energiberäkningsfunktioner och det finns inga elektriska problem den inte kan hantera.

 • PowerWave-datainspelning – registrera snabba RMS-data för att visa alla vågformer och bestämma hur spännings-, ström- och frekvensdata interagerar
 • Effektivitet hos effektomvandlare – Effektivitet hos effektomvandlare
 • Beräkna energiförluster i reda pengar – beräkna skattekostnaderna för energiförluster till följd av dålig elkvalitet
 • Energiutvärdering – kalkylera energiförbrukning före och efter installationsförbättringar för att motivera energibesparingsåtgärder
 • Felsökning i fält – diagnosticera snabbt problem på skärmen så att du snabbt får igång driften
 • Förebyggande underhåll – identifiera och förhindra elkvalitetsfel innan de orsakar driftstopp
 • Långtidsanalys – hitta svårfunna eller intermittenta problem
 • Belastningsstudier – verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in

Fluke 437

Fluke 437

– 400 Hz elkvalitets- och energianalysatorer

Särskilt utformad för transporttillämpningar. Elkvalitets- och energianalysatorn i 437-serien II 400 Hz är särskilt utformad för försvars- och flygindustrin. 437 II kan mäta upp till 400 Hz och är…

Mer info

…ett måste för alla som jobbar i u-båt, flygplan och andra transporttillämpningar.

 • 400 Hz-mätning – spela in elkvalitetsmätningar för 
flygledningssystem och militära kraftförsörjningssystem.
 • PowerWave-datainspelning – registrera snabba RMS-data för att visa alla vågformer och bestämma hur spännings-, ström- och frekvensdata interagerar.
 • Effektivitet hos effektomvandlare – mät både AC-ström och DC-ström, in och ut, för att övervaka effektiviteten hos omvandlarna.
 • Beräkna energiförluster i reda pengar – beräkna skattekostnaderna för energiförluster till följd av dålig elkvalitet.
 • Energiutvärdering – kalkylera energiförbrukning före och efter installationsförbättringar för att motivera energibesparingsåtgärder.
 • Felsökning i fält – diagnosticera snabbt problem på skärmen så att du snabbt får igång driften.
 • Förebyggande underhåll – identifiera och förhindra elkvalitetsfel innan de orsakar driftstopp.
 • Långtidsanalys – hitta svårfunna eller intermittenta problem.
 • Belastningsstudier – verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in.

Fluke 438

Fluke 438

– Elkvalitets- och motoranalysator

Elkvalitets- och motoranalysatorn Fluke 438-II lägger till viktiga mekaniska mätfunktioner för elmotorer till de avancerade analysfunktionerna för elkvalitet hos elkvalitetsanalysatorerna i…

Mer info

…Fluke 430-serien II. Mät och analysera snabbt och enkelt viktiga parametrar för elektriska och mekaniska prestanda såsom effekt, övertoner, obalans, motorns varvtal, vridmoment och mekanisk effekt utan behov av mekaniska givare. Användare av elkvalitetsanalysatorerna Fluke 434-II, 435-II och 437-II kan lägga till motoranalysfunktioner på sina befintliga enheter med uppgraderingspaketet Fluke-438-II/MA motoranalysator.

Fluke 1730

Fluke 1730

– Energilogger för trefasmätning

Upptäck enkelt möjligheterna till energibesparingar i din anläggning. Energiloggern Fluke 1730 för trefasmätning är särskilt konstruerad för energimedvetna kunder som du. Den presenterar ett…

Mer info

…nytt sätt att enkelt hitta orsaken till elenergiförlusterna. Genom att analysera energianvändningen i hela anläggningen går det att identifiera möjligheter att spara energi, och du får lättförståelig information som hjälper dig att vidta rätt åtgärder.

 • Enkelt få reda på när och var energi förbrukas i din anläggning, från serviceingång till enskilda kretsar.
 • Jämföra flera datapunkter över tid och få en heltäckande bild över energianvändningen med programvarupaketet för energianalys.
 • Snabbt få förståelse för specifika energiförlustpunkter och minska energikostnaderna enklare än någonsin.

Fluke 1738

Fluke 1738

– Avancerad effektlogger

Omfattande studier av el-kvalitet och energi – få den information du behöver för att fatta viktiga beslut i realtid. Fluke 1738 trefas avancerad effektlogger med Fluke Connect®-mobilappen och…

Mer info

…kompatibilitet med datorprogramvara ger dig den information du behöver för att fatta viktiga beslut om el-kvalitet och energi i realtid. Precis som Fluke 1736 effektlogger, fångar och loggar 1738 automatiskt över 500 el-kvalitetsparametrar och underlättar felsökning av mer avancerade elkvalitetsproblem.

Fluke 1750

Fluke 1750

– Effektlogger för trefassystem

Använd den nya Fluke 1750 elkvalitetsmätare och Fluke-programvaran för strömanalys för att mäta trefas-elkvalitet och bevaka eventuella störningar av elkvalitet. De här elmätarna mäter…

Mer info

…automatiskt varje elkvalitetsparameter och -händelse, för varje period – hela tiden.

 • Långsiktig analys: Avslöja svårupptäckta eller intermittenta problem, monitorera viktig utrustning och fånga upp elkvalitetshändelser som kan kopplas till utrustningsfel
 • Elkvalitetsundersökningar: Mät elkvaliteten på en anläggning och dokumentera resultaten med professionella rapporter
 • Servicekvalitetsefterlevnad: Utvärdera kvaliteten på inkommande matningsström
 • Installation/idriftsättning av utrustning: Måttstock: elsystem före installation för att säkerställa servicekvalitet

Fluke VR1710

Fluke VR1710

– Mätare av spänningskvalitet

Fluke VR1710 är en enfasmätare av plugin-modell för mätning av spänningskvalitet. Med det här mycket lättanvända verktyget kan du åtgärda fel omedelbart efter detektering och registrering av…

Mer info

…strömkvaliteten, vilket ger minskad stilleståndstid. Enfasmätaren Fluke VR1710 uppfyller underhålls- och förvaltningspersonalens krav vid anläggningar, industriella miljöer och stora serviceorganisationer för att bibehålla den elkvalitet som krävs för verksamheten. Elkvalitetsparametrar som t.ex. RMS-medelvärden, transienter, flicker och övertoner upp till den 32:a registreras med programberbara intervaller från 1 sekunder till 20 minuter.

Hittar ni inte rätt produkt, märke eller modell? Hela vårt utbud finns inte på webben.
Kontakta oss på 090-7861800 eller info@it-teknik.se för mer info.

Liknande produkter
Se även

Öka effektiviteten och lönsamheten!

Vi har helhetslösningar inom vägningsteknik, logistik & märkning, laboratoriet mm. Få full kontroll över vägningsförfaranden, dosering och märkning av produkter, logistiken, öka effektiviteten i arbetsprocesser och få större lönsamhet.

090-7861800 | info@it-teknik.se