Säkerhet och inredning – Ny produktgrupp stärker vår produktportfölj

Vi har glädjen att få INNOGUARD UGABs produkter i vår portfölj. Som samarbetspartner så har vi fått möjligheten att erbjuda Innoguard kompletta sortiment till våra kunder i Norrland.

När det gäller inredning så hittar ni allt ni behöver hos oss! Dragskåp, dragbänk, SCANLAF säkerhetsbänk, arbetsbänkar, hurtsar, väggskåp, hyllsystem, vitrinskåp, genomräckningsskåp, kemikalieskåp för lösningsmedel/syror/baser, brandisolerade kemskåp, punktutsug, diskbänkar, vaskar, draghuvar osv. De flesta skåp och vaskar går dessutom att få ventilerade vilket gör att man förhindrar lukter i rummet och får jobba i en säker miljö.

”Att få en stark samarbetspartner i Norrland stärker våra möjligheter att bistå våra existerande kunder med service och närhet och att nå ut till fler företag, sjukhus och universitet i den norra regionen” säger Johan Jönsson, General Manager, INNOGUARD UGAB

Våra tekniker på IT Instrumentteknik har fått utbildning och kunskap kring Innoguards produkter och kan utföra service och kvalificering av dragskåp och dragbänkar. Under kvalificeringen av dragskåp och dragbänkar kan våra tekniker säkerställa att de håller måttet enligt de säkerhetsföreskrifter som fastslagits för en säker arbetsmiljö (AFS 2020:1, lågspänningsdirektiv och maskindirektiv).

Dragskåp

Det är viktigt att välja rätt dragskåp för att möta marknadens och myndigheternas krav och samtidigt erhålla optimalt skydd och komfort för användaren. Innoguard har tagit fram produkter som sätter en ny standard för skyddsventilerade arbetsplatser. Produkterna är utformade med fokus på säkerhet, ergonomi, tillgänglighet och produktivitet för användaren. Dragskåpen är moduluppbyggda vilket gör det möjligt att skräddarsy lösningar efter varje kunds behov.

Säkerhetsbänkar

Det primära syftet med en MSC (Microbiological Safety Cabinet), BSC (Biological Safety Cabinet) eller LAF-bänk som säkerhetsbänkarna kallas, är att fungera som ett skydd för laboranten och omgivningen från patogener. Luften blåses ut via ett HEPA-filter när den lämnar säkerhetsbänken för att fånga upp skadliga mikroorganismer.

En ergonomisk arbetsmiljö blir allt viktigare. Detta innebär ett krav på minskning av ljudnivån, ett justerbart stativ eller stol, bra ljusförhållande och en bra sittställning för att förbättra arbetsförhållandena.

LAF-bänkar är indelade i olika kategorier beroende på det arbete som utförts i dem, det är viktigt att säkerhetsskåpet uppfyller kraven som ställs i ditt laboratorium gällande säkerheten för användaren, produkten och miljön.

Det finns tre olika klasser av LAF-bänkar: klass I, klass II och klass III.

En klass I Säkerhetsbänk skyddar användaren och omgivningen och används bland annat för pulvermedicinhantering och organiska lösningsmedel.
En klass II BSC Säkerhetsskåp skyddar både användare, miljö och produkt, och används till exempel för mikrobiologiskt arbete, medicin och cellarbete.
En klass III LAF-bänk ger samma skydd som en klass II men är utformad för att fungera med infektiösa mikroorganismer som används i biosäkerhet riskgrupp 4 (t ex Ebola), och erbjuder maximalt skydd för miljön, produkten och användaren. Även kallat för isolator.

En Sterilbänk är en säkerhetsbänk med laminärflöde (=LAF) där kvaliteten på luften är HEPA-filterad (H14-filter) och produkten skyddas optimalt. Den här typen används t ex vid hantering av sterila föremål samt inom elektronikindustrin.

Dragbänk

InnoGUARD Dragbänk ger personskydd vid kalla arbeten, arbeten med tunga ångor eller partiklar (såsom pulver). Vanliga arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra på en dragbänk är uppvägning, provtagning, blandning, hantering av narkosgaser samt hantering av tunga lösningsmedel.

Kontakta oss på info@it-teknik.se eller 090-786 18 00 för mer information angående offert, service och inventering!