Fordonsvägning

I en helhetslösning för fordonsvägning kan flera olika typer av extern utrustning ingå, t.ex. terminaler, vågar, lastceller, fotoceller, bommar, trafikljus, kameraövervakning mm.

Fjärranslutning

I lösningen finns det möjligheter för fjärrtjänster som t.ex. fjärrstyrning och support, dataöverföring och övervakning. Terminalen kan anslutas till lokalt nätverk eller till trådlösa nätverkslösningar. Om vågsystem finns installerat lokalt kan terminalen anslutas till detta.

Förarterminal

Robust och driftsäker terminal som klarar svåra väderförhållanden. Kopplar samman extern utrustning t.ex. vågar, fotoceller, bommar, trafikljus, kamera, telefon och interagerar med vågsystem och databaser. Funktioner som All Wheels On Scale och Delad vägning. Terminalen kan fjärrstyras via Ethernet eller trådlös uppkoppling.

Fordonsvågar

Vi erbjuder fordonsvågar i betong eller flyttbara stålvågar. I längderna 6-30 m med en kapacitet på 40-80 ton. Lösningen kan innefatta t.ex. en lång våg eller två kortare vågar och funktioner för delad vägning (bil och släp).

Kameraövervakning

Vi har olika kameraövervakningslösningar som bland annat övervakning av området, registreringsnummer och lastens innehåll på vägande fordon, bilddokumentation av vägningstransaktioner mm. Kamerorna kan kopplas mot mjukvara/vågsystem.