Logistik & produktmärkning

Vi erbjuder lösningar för produktion, produktmärkning, lagerhantering, transport och logistik.

Logistik & produktmärkning

Vi erbjuder lösningar för produktion, produktmärkning, lagerhantering, transport och logistik. Produkter som industrivågar, automatiskt märkning, etikettskrivare, RFID- och streckkodsläsare, handdatorer, ruggade tablets, truckdatorer, mjukvara och övervakningskameror kan ingå i en sådan lösning.

Trådlös överförning

Få ett effektivare arbetsflöde med hjälp av trådlös överföring av data från bärbara enheter till basstationer eller centralt hanterings- och lagringssystem. Skanna varor och streckkoder med bärbara skanners. Överför data via 3G, 4G, WiFi eller BlueTooth.

Anpassade lösningar

Vi erbjuder anpassade lösningar utifrån er verksamhets behov och krav. Med rätt produkter, mjukvara och arbetssätt kan vi effektivisera och öka lönsamheten på er verksamhet. Vi har lösningar för transport och logistik, lager, produktion, handel mm.

Att ta hand om kunden under och efter köpet anser vi är minst lika viktigt som själva köpet – det är en viktig del av lösningen. Vår service och support är till för att kunden ska erbjudas tjänster utifrån dennes specifika behov och ge kunden största möjliga värde av produkterna.
Vi jobbar även med att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner hos företagskunder i industrin, produktionsanläggningar, sjukvård och forskning. Nyckeln till att få lönsamhet beror mycket på hur driftresurser och logistik struktureras. Det vi gör är att vi ser över alla funktioner, tar reda på krav som interna och externa aktörer kan tänkas ha på lösningen. Därefter tar vi fram strukturen, rutiner och arbetssätt gällande drift av lösningen. Vi tar hand om allt ifrån garantihanteringen till akutservice med korta ledtider.
Vi erbjuder installation och underhåll på våra produkter och lösningar. Med en professionell installation får ni ut maximalt värde av produkterna.
Vi erbjuder hjälp med övergång från projekt till förvaltning och drift. Få ut mer av lösningarna genom en genomtänkt och effektiv förvaltning och drift av dem.
Vi kan utföra fjärrsupport, felsökning och uppdatering, fjärrstyrning, övervakning mm. via trådlös eller lokal anslutning. Lösningar kan anpassas så att vi kan utföra fjärrtjänster mot dem. Kontakta gärna oss om ni har funderingar kring vilka fjärrtjänster vi kan erbjuda er!
Att utföra en ordentlig utvärdering av ett projekt/lösning, att se de ur alla synvinklar, är mycket viktigt. För att bedöma resultatet av ett projekt/lösning krävs en noggrann utvärdering och vi erbjuder professionell hjälp med detta. Vi kan utföra en utvärdering av er verksamhet för att ta fram förslag på förbättringar och effektiviseringar. Vi har stor kompetens och erfarenhet kring projektutveckling, förvaltning och utvärdering.
Att veta vilka steg man bör ta i en verksamhet är inte alltid det lättaste. Vi erbjuder er konsultering för att hjälpa er att ta rätt beslut för just er verksamhet. Med bättre effektivitet så ökar lönsamheten! Vi har stor erfarenhet och kompetens kring verksamheter inom industri, transport & logistik, tillverkning, gruvdrift, skogsbruk, forskning & laboratoriet, detaljhandel, återvinning mm.

Gör er själva en tjänst! Finansiering via leasing eller hyra ger Dig ekonomisk beredskap att tillvarata nya uppkomna affärsmöjligheter. Modern mätutrustning från IT Instrumentteknik ger Dig konkurrensfördelar. Finansieringen ger på så vis löpande intäkter och löpande kostnader. Det är bra för både kassaflöde och lönsamhet.

Genom att leasa slipper du binda kapital eller utnyttja bankmässiga säkerheter. Den leasade utrustningen utgör oftast enda säkerheten för finansieringen. Leasingtiden och kostnaden anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-6 år vartefter du dessutom enkelt kan byta upp dig om det behövs. Som leasingtagare känner Du i förväg till leasingavgiften för hela avtalstiden och har finansieringen tryggad under hela leasingperioden.

Hur fungerar leasing?

Vi köper utrustningen och överlåter hela nyttjanderätten till dig genom ett leasingavtal. Tillsammans kommer vi överens om en leasingtid som vanligtvis ligger på 3-6 år beroende på typ av utrustning. Du betalar en överenskommen månadshyra vilket underlättar din ekonomiska planering. När leasingtiden löpt ut har du möjlighet att köpa loss utrustningen.

Du slipper med leasing betala hela din investering direkt ur kassan, eller en hög kontantinsats, då utrustningen oftast räcker som säkerhet. Vi gör en snabb kreditprövning.

Med våra utbildade vågtekniker kan vi erbjuda er en mycket prisvärd service, underhåll och ackrediterad kalibrering på alla vågar. Få trygghet och driftsäkerhet i er verksamhet genom att teckna fördelaktigt service-avtal med oss. Vi har ett av marknadens mest prisvärda service-avtal, med ett effektivt och kompetent utförande kan ni känna er trygga med oss.