Mjukvara

Nya funktioner och effektivare arbetssätt kanske inte bara kräver ny utrustning utan också ny mjukvara. Det kan även vara så att ny mjukvara till existerande utrustning (hårdvara) kan öka effektiviteten och lönsamheten i er verksamhet.

Mjukvaruutveckling för lösningar kopplade mot produkter

Vi säljer produkter med tillhörande mjukvara och vi utvecklar egen mjukvara som är anpassad till er verksamhet och mot våra produkter. Vi skräddarsyr mjukvarulösningar och tar fram förslag på lösningar och nya funktioner utifrån er verksamhet, era behov och ert arbetssätt för att effektivisera och förbättra drift och lönsamhet.

Mjukvaruutveckling

Nya funktioner och effektivare arbetssätt kanske inte bara kräver ny utrustning utan också ny mjukvara. Det kan även vara så att ny mjukvara till existerande utrustning (hårdvara) kan öka effektiviteten och lönsamheten i er verksamhet. Vi utvecklar ny mjukvara med nya funktioner efter era verksamhetsbehov kopplat mot våra produkter, allt för en mer värdefull helhetslösning.

Databaser & integration

Vi utvecklar mjukvarulösningar som kan integrera med existerande databaser eller nya databaser, som vi kan skapa för er. Insamlad data från exempelvis vågar, handdatorer, streckkodsläsare mm. kan därigenom skickas till önskad databas/fil för lagring eller till extern mjukvara för vidarebehandling. Vi kan integrera dataöverföring mellan olika typer av mjukvaror för att bättre anpassa lösningar efter era arbetssätt. Exempelvis, exportera data från ett system till ett annat system.

Ny teknik – nya möjligheter

Finns det ett smidigare sätt att göra saker på? Enklare, snabbare, mer säkert och mer effektivt? Nya och smartare funktioner och möjligheter för er verksamhet? Rätt hårdvara kombinerad med anpassad mjukvara kan effektivisera er verksamhet och ge er mer lönsamhet. Vi kan hjälpa er med att ta fram mjukvara som underlättar, effektiviserar, förnyar, förenklar, säkerställer, övervakar, lagrar information om, kontrollerar och säkerställer driften av er verksamhet.

Vi utvecklar för Android, Windows, .NET och Mobile

Vi jobbar med mjukvaruutveckling för enheter med Android, Windows, .NET och Windows Mobile. Det innebär att våra mjukvaror går att köra på enheter med Android, Windows eller Windows Mobile, exempelvis PC-datorer, tablets, handdatorer mm. .NET är Microsofts ramverk för mjukvaruutveckling och erbjuder en stabil och stark grund, även för framtiden.

Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss gärna så hjälper vi er!

Online Scale

Online Scale är ett driftsäkert system som erbjuder många olika funktioner såsom flexibel prishantering, trafikljus och bommar, bildregistrering, koppling till externa system. Programmet är anpassat efter en nordiska marknaden och dess gällande lagar.

Mjukvara till hårdvara

Många hårdvaror kommer med egen mjukvara för installation och inställningar. Dessa mjukvaror kanske inte ger er de funktioner ni behöver för er verksamhet och det är här vi kommer in. Vi tar fram rätt hårdvara plus anpassad mjukvarulösning för er verksamhet.

Mjukvarulösningar för...

Vi erbjuder mjukvarulösningar inom alla områden som vi jobbar med. Exempelvis lösningar för laboratoriet, logistik & märkning och olika typer av vägningslösningar.

Vårt arbetssätt – från idé till lösning

Vi tar fram en mjukvarulösning, kopplad mot våra produkter och med de funktioner ni behöver, anpassad till ert arbetssätt. Vi kan även utveckla och effektivisera ert arbetssätt med nya lösningar och arbetsflöden. Nya funktioner och uppgraderingar av mjukvaran kan därefter läggas till vid behov.
1

Vision

Vad behöver ni? Vilka funktioner?

2

Återkoppling

Under utvecklingsfasen, före leverans

3

Grundlösning

Leverans av lösning för era nuvarande behov

4

Komplettering

Om nya behov uppstår