Mjukvara

– Mjukvaruutveckling för lösningar kopplade mot produkter

Vi säljer produkter med tillhörande mjukvara och vi utvecklar egen mjukvara som är anpassad till er verksamhet och mot våra produkter. Vi skräddarsyr mjukvarulösningar och tar fram förslag på lösningar och nya funktioner utifrån er verksamhet, era behov och ert arbetssätt för att effektivisera och förbättra drift och lönsamhet.

Mjukvaruutveckling

Nya funktioner och effektivare arbetssätt kanske inte bara kräver ny utrustning utan också ny mjukvara. Det kan även vara så att ny mjukvara till existerande utrustning (hårdvara) kan öka effektiviteten och lönsamheten i er verksamhet. Vi utvecklar ny mjukvara med nya funktioner efter era verksamhetsbehov kopplat mot våra produkter, allt för en mer värdefull helhetslösning.

Databaser & integration

Vi utvecklar mjukvarulösningar som kan integrera med existerande databaser eller nya databaser, som vi kan skapa för er. Insamlad data från exempelvis vågar, handdatorer, streckkodsläsare mm. kan därigenom skickas till önskad databas/fil för lagring eller till extern mjukvara för vidarebehandling. Vi kan integrera dataöverföring mellan olika typer av mjukvaror för att bättre anpassa lösningar efter era arbetssätt. Exempelvis, exportera data från ett system till ett annat system.

Ny teknik – nya möjligheter

Finns det ett smidigare sätt att göra saker på? Enklare, snabbare, mer säkert och mer effektivt? Nya och smartare funktioner och möjligheter för er verksamhet? Rätt hårdvara kombinerad med anpassad mjukvara kan effektivisera er verksamhet och ge er mer lönsamhet. Vi kan hjälpa er med att ta fram mjukvara som underlättar, effektiviserar, förnyar, förenklar, säkerställer, övervakar, lagrar information om, kontrollerar och säkerställer driften av er verksamhet.

Vi utvecklar för Windows .NET och Mobile

Vi jobbar med mjukvaruutveckling för enheter med Windows .NET och Windows Mobile. Det innebär att våra mjukvaror går att köra på enheter med Windows eller Windows Mobile, exempelvis PC-datorer, tablets, handdatorer mm. .NET är Microsofts ramverk för mjukvaruutveckling och erbjuder en stabil och stark grund, även för framtiden.

Underhåll och nya funktioner

Tack vare styrkan och utvecklingsmöjligheterna i .NET kan vi underhålla de mjukvaror vi levererat och samtidigt bygga nya kraftfulla funktioner om er verksamhet får nya krav och behov. Detta gör våra mjukvarulösningar till ett utmärkt val för nuet och även för framtiden.

Vårt arbetssätt – från idé till lösning

Vi tar fram en mjukvarulösning, kopplad mot våra produkter och med de funktioner ni behöver, anpassad till ert arbetssätt. Vi kan även utveckla och effektivisera ert arbetssätt med nya lösningar och arbetsflöden. Nya funktioner och uppgraderingar av mjukvaran kan därefter läggas till vid behov.

1. Vision – Vad behöver ni? Vilka funktioner?
2. Återkoppling –  Under utvecklingsfasen, före leverans
3. Grundlösning – Leverans av lösning för era nuvarande behov
4. Komplettering – Om nya behov uppstår

Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?
Kontakta oss gärna så hjälper vi er!
090-7861800 | info@it-teknik.se

Online Scale

Online Scale är ett driftsäkert system som erbjuder många olika funktioner såsom flexibel prishantering, trafikljus och bommar, bildregistrering, koppling till externa system. Programmet är anpassat efter en nordiska marknaden och dess gällande lagar.

Läs mer om Online Scale här…

Mjukvara till hårdvara

Många hårdvaror kommer med egen mjukvara för installation och inställningar. Dessa mjukvaror kanske inte ger er de funktioner ni behöver för er verksamhet och det är här vi kommer in. Vi tar fram rätt hårdvara plus anpassad mjukvarulösning för er verksamhet.

Mjukvarulösningar för…

Vi erbjuder mjukvarulösningar inom alla områden som vi jobbar med. Exempelvis lösningar för laboratoriet, logistik & märkning och olika typer av vägningslösningar.

Vill ni ha hjälp att hitta rätt produkt/lösning för er?

Vi har ett brett sortiment och år av erfarenhet av att jobba med stora och små företag. Låt oss hjälpa er att hitta rätt produkter eller lösning och få ut maximalt värde. Kontakta oss gärna om ni har frågar, funderingar eller vill ha råd!

090-7861800 | info@it-teknik.se