Om oss

IT Instrument Teknik har i årtionden levererat produkter, tjänster och helhetslösningar för företag inom industri, transport och logistik, forskning, laboratorier och handel. Vi levererar tekniklösningar inom autoid-, mobildata-, process-, laboratorie- och vägningsteknik. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Den breda teknikleverantören

Våra styrkor är marknadsnärvaro, brett produktsortiment med starka varumärken, en väl genomförd service management strategi och vår omfattande erfarenhet. Några av våra kunder/klienter, Boliden mineral, Emhart Glass, Komatsu, Lantmännen, LKAB, Martin & Servera, Metsä, NCC, Norrlands Universitetssjukhus, Nyhléns Hugosons, Polarbröd, Smurfit Kappa, SCA AB, Umeå Energi, Umeå Universitet etc. Genom vårt breda produktsortiment och närvaro är vi en intern resurs till förfogande för kunden.

Ett brett produktsortiment

Hög kvalitet medför långsiktigt lägre kostnader för våra kunder. IT instrument teknik jobbar med kvalitetsprodukter. Vårt signum är att leverera den kvalitet och funktion som stämmer överens med kundens krav och önskemål – samt lite till!

Märkes- och leverantörsoberoende

Vi är märkes- och leverantörsoberoende och kan således arbeta med de för projektet lämpligaste hård- och mjukvaruleverantörerna. Därför kan vi ge kunden extra värde i varje lösning.

Service management

Vi jobbar även med att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner hos våra kunder. Vi riktar oss mot kunder inom industri, produktion, läkemedel, sjukvård och forskning.

Vi hjälper till med att flytta från projektstadiet till förvaltning. Nyckeln till att få lönsamhet beror mycket på hur driftresurser och logistik struktureras. Det vi gör är att vi ser över alla funktioner, tar reda på krav som interna och externa aktörer, operatörer eller slutanvändare kan tänkas ha på lösningen. Därefter tar vi fram strukturen, rutiner och arbetssätt gällande drift av lösningen. Vi tar hand om allt ifrån garantihanteringen till akutservice med korta ledtider.

Ett starkt mervärde

Genom vårt projekt och förvaltningskoncept bidrar vi med ett starkt mervärde för kunden. IT Instrument Tekniks arbetssätt är integrerat med kunden

Arbetsmiljö-, kvalitets- och jämställdhetspolicy

 

Vår historia

När Instrumentteknik startade 1984 i den anrika Druidgården i centrala Umeå fokuserade vi på försäljning av analysvågar och industrivågar. Några år senare när streckkoder blev en eftertraktad nyhet började vi programmera etikettskrivare som sedan såldes till befintliga kunder inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vi hjälpte flera stora företag i Umeå med deras första etikettskrivare för produktmärkning

På våra kundbesök upptäckte vi en efterfrågan på utrustning till industrier och laboratorier och därmed kunde vi utöka vår produktportfölj rejält. Det ledde till att företaget fick två huvudinriktningar: att förse både industrier och laboratorier med professionell utrustning.

Det blev snart klart att våra kunder värderade personliga möten där de hade möjlighet att prova produkterna och få vägledning om deras användning. Därför har mötet med kunder alltid varit viktigt för företaget. Än idag är diskussioner om produkterna och hur de bäst kan integreras i kundernas verksamheter eftertraktade.

“På 90-talet var vi bland de första med att vara ute hos kunderna, visa dem de fysiska produkterna och hur de fungerade och det gör vi än idag.”
Thomas Westerlund, CEO Instrumentteknik

Med kunskap inom både mjuk- och hårdvara började vi mot slutet av 1990-talet att erbjuda helhetslösningar till våra kunder istället för enbart produktförsäljning. Det ledde till en expansion av företaget och att vi kunde anställa fler medarbetare.

När vi sedan flyttade in i det runda huset på Norra Obbolavägen i Umeå i början av 2000-talet startade de en egen supportavdelning. Idag utgör supportavdelningen en av företagets tre huvudinriktningar och många kunder väljer oss just för vår professionella support.

2019 genomfördes en ägarförändring då Martin Morin och Mikael Mansour klev in som majoritetsägare och påbörjade ett förändringsarbete i bolaget som har inneburit kraftig tillväxt med flera nya kunder och även implementering av ett nytt ledningssystem.

Numera är Instrumentteknik funktionspartner till våra kunder. Vi har kompetensen att kombinera teknik och mjukvara för att skapa funktionella system och erbjuda efterföljande service. På så sätt bidrar vi aktivt till våra kunders företagsutveckling.

“Instrumentteknik bidrar aktivt till våra kunders utveckling.”
Thomas Westerlund, CEO Instrumentteknik

Under 2024 genomför vi en ISO-certifiering. Målet är att vi ska kunna arbeta mer proaktivt för att minska vår miljöpåverkan genom en effektivare användning av material, energi och avfallshantering. Vi arbetar också ständigt med att erbjuda våra kunder produkter som är ett bättre miljöval tack vare längre hållbarhet, bättre energivärde och bättre möjlighet till återvinning.

 

Behöver ni hjälp att hitta rätt produkt?

Kontakta oss gärna så hjälper vi er!

Sektorer & industrier

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation och offert

Genom vårt projekt och förvaltningskoncept bidrar vi med ett starkt mervärde för kunden. IT Instrument Tekniks arbetssätt är integrerat med kunden

Nyheter

Anna brinner för kundnöjdheten

Anna Elfving började på Instrumentteknik 2017 och arbetar idag som säljare och produktansvarig, främst inom laboratorieutrustning. Arbetet innebär att hon har en bred kundbas med allt från småföretag, stora industrier, sjukhus och universitet, inom en mängd olika branscher. 

Läs mer »