Samtal kring hållbara lösningar i fokus när Instrumentteknik firar 40 år

För Thomas Westerlund, VD på Instrumentteknik, har samtalet kring deras lösningar alltid varit lika viktigt som själva lösningen. Idag ser han tillbaka på företagets 40 år.

 

När Instrumentteknik startade 1984 i den anrika Druidgården i centrala Umeå fokuserade företaget på försäljning av analysvågar och industrivågar. Några år senare när streckkoder blev en eftertraktad nyhet blev det Thomas Westerlund, idag CEO på företaget, som fick ansvaret att “lösa problemet med streckkoderna”. Han hade anställts som säljare men fick utbilda sig i programmering av etikettskrivare som de sedan sålde till sina befintliga kunder inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Thomas berättar att han hjälpte flera stora företag i Umeå med deras första etikettskrivare för produktmärkning.

 

Under 1990-talet uppstod en efterfrågan från kunderna på utrustning till industrier och laboratorier och därmed kunde Instrumentteknik utöka sin produktportfölj rejält. Det ledde till att företaget fick två huvudinriktningar: att förse både industrier och laboratorier med professionell utrustning.

 

Det blev snart klart att kunderna värderade personliga möten där de hade möjlighet att prova produkterna och få vägledning om deras användning. Därför har mötet med kunder alltid varit viktigt för Thomas och än idag menar han att samtalet om lösningarna är minst lika viktiga som själva lösningen.

 

“På 90-talet var vi bland de första med att vara ute hos kunderna, visa dem de fysiska produkterna och hur de fungerade och det gör vi än idag.”

 

Med kunskap inom både mjuk- och hårdvara började Instrumentteknik vid samma tid att erbjuda helhetslösningar till sina kunder istället för enbart produktförsäljning. Det ledde till en expansion av företaget och att de kunde anställa fler medarbetare.

 

När Instrumentteknik sedan flyttade in i det runda huset på Norra Obbolavägen i Umeå i början av 2000-talet startade de en egen supportavdelning. Idag utgör supportavdelningen en av företagets tre huvudinriktningar och många kunder väljer Instrumentteknik just för deras professionella support, förklarar Thomas.

 

2019 genomfördes en ägarförändring då Martin Morin och Mikael Mansour klev in som majoritetsägare och påbörjade ett förändringsarbete i bolaget som har inneburit kraftig tillväxt med flera nya kunder och även implementering av ett nytt ledningssystem.

 

Numera är Instrumentteknik funktionspartner till sina kunder. Thomas säger att de har kompetensen att kombinera teknik och mjukvara för att skapa funktionella system och erbjuda efterföljande service. På så sätt menar han att de aktivt bidrar till kundernas företagsutveckling. 

 

“Instrumentteknik bidrar aktivt till våra kunders utveckling.”

 

Under 2024 genomför Instrumentteknik en ISO-certifiering. Målet är att kunna arbeta mer proaktivt för att minska miljöpåverkan genom en effektivare användning av material, energi och avfallshantering. De arbetar också ständigt med att erbjuda kunderna produkter som är ett bättre miljöval tack vare längre hållbarhet, bättre energivärde och bättre möjlighet till återvinning. 

 

Vill du veta mer om Instrumentteknik och vilka lösningar de kan erbjuda?
Kontakta Thomas för att få veta mer.gt