Service & support

Service och support är en betydelsefull del av vårt koncept, överenskommen funktion och kvalité, levererad med kompetens och omtanke, och möjliggör den helhetssyn som ligger till grund för vår verksamhet.

Service och support är en betydelsefull del av vårt koncept, överenskommen funktion och kvalité, levererad med kompetens och omtanke, och möjliggör den helhetssyn som ligger till grund för vår verksamhet. Att ta hand om kunden under och efter köpet anser vi är minst lika viktigt som själva köpet – det är en viktig del av lösningen.

Vår service och support är till för att kunden ska erbjudas tjänster utifrån dennes specifika behov och ge kunden största möjliga värde av produkterna. Vi hjälper även till med övergång från projekt till förvaltning. Vi utvecklar och effektiviserar affärsstödjande servicefunktioner hos våra kunder.

Serviceorganisation

Vi har möjlighet att ge service och support direkt på plats, via telefon, helpdesk, remote PC och e-post. Vi utvecklar och underhåller lösningar och kan tillsammans med våra partners och leverantörer erbjuda hög kvalité och snabb service inom alla våra produktområden.

Servicemanagement

Vi jobbar även med att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner hos företagskunder i industrin, produktionsanläggningar, sjukvård och forskning. Med vårt projekt och förvaltningskoncept kan vi hjälpa er att få lönsamhet.

Ett starkt mervärde

IT-teknik är en teknikleverantör för företag inom industri, forskning och handel. Vi levererar tekniklösningar inom laboratorie-, process och vägningsteknik. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom vårt servicekoncept bidrar vi med ett starkt mervärde för kunden.

Kontakta oss för mer information

Kontaktuppgifter service & support

Helpdesk och felanmälan:
Tel. +46(0)90-786 18 20
E-post: support@it-teknik.se

Support Telefontider
Måndag – Fredag 07.00 – 16.00

Besöks- och leveransadress:
IT Instrument Teknik AB
Norra Obbolavägen 115, 904 22 Umeå

Serviceförfrågan