Service & support

Service och support är en betydelsefull del av vårt koncept, överenskommen funktion och kvalité, levererad med kompetens och omtanke, och möjliggör den helhetssyn som ligger till grund för vår verksamhet. Att ta hand om kunden under och efter köpet anser vi är minst lika viktigt som själva köpet – det är en viktig del av lösningen.

Vår service och support är till för att kunden ska erbjudas tjänster utifrån dennes specifika behov och ge kunden största möjliga värde av produkterna. Vi hjälper även till med övergång från projekt till förvaltning. Vi utvecklar och effektiviserar affärsstödjande servicefunktioner hos våra kunder.

Serviceorganisation

Vi har möjlighet att ge service och support direkt på plats, via telefon, helpdesk, remote PC och e-post. Vi utvecklar och underhåller lösningar och kan tillsammans med våra partners och leverantörer erbjuda hög kvalité och snabb service inom alla våra produktområden.

Servicemanagement

Vi jobbar även med att leda, utveckla och effektivisera affärsstödjande servicefunktioner hos företagskunder i industrin, produktionsanläggningar, sjukvård och forskning. Med vårt projekt och förvaltningskoncept kan vi hjälpa er att få lönsamhet.

Ett starkt mervärde

IT-teknik är en teknikleverantör för företag inom industri, forskning och handel. Vi levererar tekniklösningar inom laboratorie-, process och vägningsteknik. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom vårt servicekoncept bidrar vi med ett starkt mervärde för kunden.

Vi erbjuderService & support för bl.a.

  • Vägningssystem
  • Inkubatorer
  • Mikroskop
  • Centrifuger
  • Lågtempfrysar
  • Industriprintrar
  • Applikatorer
  • Mobildata och kommunikationslösning
  • Ultraljudsgivare på silos

Centralservice

Med Centralservice har IT-Teknik en stark serviceverksamhet med bred kompetens inom elektronik, laboratorie- och märkningsteknik.

Vill ni skicka in produkter för reparation? Använd vår serviceblankett och bifoga produkterna.
( Ladda ner blankett här… )

Behöver ni fjärrsupport? Vi finns tillgängliga via nedanstående länk. Men ring 090-7861820 först innan uppkoppling sker.
( Ladda ner fjärrlänk här… )

Kontaktuppgifter

Tel. +46(0)90-786 18 20
Fax. +46(0)90-14 12 85
E-post: support@it-teknik.se

Besöks- och leveransadress:
IT Instrument Teknik AB
Norra Obbolavägen 115, 904 22 Umeå

Vågservice, service av vågar

Vågservice

Med våra utbildade vågtekniker kan vi erbjuda er en mycket prisvärd service, underhåll och kalibrering på alla vågar som vi säljer.

Läs mer
Skrivarservice

Skrivarservice

Är er(a) skrivare i behov av service och underhåll? Vill ni minska driftstoppen och få ut mer värde av er(a) skrivare? Vi erbjuder er en planerad service & underhåll för att säkerställa driften.

Läs mer

Vi erbjuder även helhetslösningar för företag inom industri, transport & logistik, laboratoriet & forskning och detaljhandel!

Kontakta oss gärna för mer information

090-7861800 | info@it-teknik.se