RFID

Radio Frekvens Identifiering, RFID, är en teknik som utnyttjar små elektroniska märkbrickor, som kan läsas av med hjälp av en antenn. När radio används så behöver inte märkningen vara synlig, den kan t.ex. finnas inlaminerad i ett papper, i en vätska, under huden på ett djur eller ingjuten i betong. Märkningens kod är unik och kan inte manipuleras eller ändras på något sätt. Den här tekniken går att använda till en mängd olika tillämpningar som sortering, stöldskyddsmärkning, flödeskontroll, passerkontroll mm.

Vad består ett RFID-system av?

Man kan säga att ett RFID-system består av tre huvuddelar; en transponder, en antenn och en läsare. Dessa kan se ut på olika sätt, men funktionen är den samma. Antennen skapar ett elektromagnetiskt fält som svänger med en viss frekvens. Transpondern aktiveras av fältet och sänder ut en unik kod som antennen fångar upp. Läsaren översätter och tolkar signalen och presenterar den på ett eller annat sätt. Man får alltså en beröringsfri avläsning som inte kräver någon optisk kontakt.

Vår kompetens – din trygghet

Våra tekniker är utbildade och ackrediterade av Intermec som är världsledande inom RFID-området. Deras kompetens säkerställer att din applikation utrustas med rätt typ av RFID-utrustning. Beroende på i vilken miljö taggarna ska vara i, är det av stor vikt att de väljs korrekt – för att systemets funktion i verkligheten ska bli den förväntade.

RFID-taggar

Det finns taggar för olika behov och miljöer:

  • taggar som klarar av långa läs- och skrivavstånd (upp till 5m)
  • taggar för smutsiga miljöer (tex olja)
  • taggar som klarar höga temperaturer (upp till 120 grader Celsius)
  • taggar som kan monteras på metall

Det finns tre typer av taggar:

  • löpande bana (taggen ligger tex i en plastpåse)
  • taggar inkapslade i klisteretiketter.
  • rigida taggar. Taggen har ett skyddande skal och kan tex fastmonteras

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss. Vi har en betydligt större produktportfölj än vad vi kan presentera på vår hemsida.